Study Abroad
fd IBS International Business School
+46 771-20 20 40

STS Integritetspolicy

Vårt åtagande på STS för din integritet

STS Student Travel Schools Aktiebolag (”STS”/”vi”) värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in via vår hemsida www.sts.se, som vi får i samband med ansökan eller som du annars lämnar till oss. I denna policy avses med ”du”/”dig” i tillämpliga fall även ditt barn om det är ditt barn beställningen gäller.

STS Student Travel Schools Aktiebolag, org.nr 556083-9358 med adress Kyrkogatan 48, 411 08 Göteborg, telefon 0771-20 20 40 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

I samband med att du ansöker att få resa på något av våra utbildningsprogram eller ansöker om att bli au pair eller värdfamilj genom STS eller annars lämnar oss dina uppgifter kan du lämna ditt uttryckliga samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Är du under 18 år är det dina målsmän som ska lämna sitt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter.

Vi kan komma att skicka nyhetsbrev via e-mail till dig inom tolv månader från att du har kommit hem från din resa eller har avslutat dina utlandsstudier/ditt uppdrag som au pair eller värdfamilj genom STS. Om du har lämnat ditt samtycke kommer vi fortsätta att skicka nyhetsbrev till dig även efter att dessa tolv månader har gått. Du kan när som helst kontakta oss om du inte vill att vi skickar dig utskick.

Vi och våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn krävs för att logga in i dessa system.

I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du enligt gällande personuppgiftslagstiftning skicka en skriftlig begäran till oss per post till adressen ovan (begäran kan alltså inte skickas via e-mail). Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig.

Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Särskilt för dig som är kursdeltagare (Språkresor/High School/Study Abroad) eller au pair

De personuppgifter som vi behandlar för dig som är kursdeltagare eller au pair är de uppgifter som du har lämnat till oss, normalt ditt namn, e-mailadress, hemadress, betalkortnummer, födelsedatum, och telefonnummer. Vi behandlar även uppgifter om eventuella allergier, sjukdomar, funktionsnedsättningar, religionstillhörighet, kostönskemål samt övrig information som du har lämnat till oss i samband med din ansökan rörande exempelvis din utbildningsbakgrund, Vi hanterar även uppgifter om de önskemål du lämnat kopplat till din resa och särskilda intressen kopplat till resan.

Uppgifterna behandlas i syfte att hantera och administrera din ansökan och/eller beställning och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kursdeltagare eller au pair, oavsett var i världen du befinner dig. I ansökningsskedet behandlar vi uppgifterna, inklusive eventuella uppgifter om allergier, sjukdomar, funktionsnedsättningar och religionstillhörighet, för att vi på bästa sätt ska kunna tillgodose dina individuella behov och matcha dessa mot en lämplig skola, värdfamilj eller annat boende. Om vi inte får del av denna information kan vi inte anpassa vårt förslag till din personliga profil, och det kan hända att du hamnar på en skola, i en värdfamilj eller ett boende som inte passar dig. Uppgifterna behövs även för bland annat erhållande av visum och studieplats.

I enlighet med de ovan angivna syftena kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners, som är betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning, placeringsorganisationer som är våra partners och lokala kontaktpersoner, flygbolag, skolor och värdfamiljer. I syfte INTEGRITETSPOLICY www.sts-education.com att kunna fullgöra din beställning/din resa så kan vi även i vissa länder behöva lämna ut dina uppgifter till de lokala myndigheterna i dessa länder för att det är ett krav för att kunna stanna viss längre (exempelvis i USA till Homeland Security).

Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas samt delas med våra samarbetspartners i det land dit du ska resa, i syfte att vi ska kunna administrera din resa och din vistelse. Vi använder oss även av ITleverantörer som kan komma att lagra dina uppgifter även utanför EU, i USA. Genom att godkänna denna policy samtycker du till att dina personuppgifter överförs till USA för lagring där.

För dig som är värdfamilj

De personuppgifter som vi behandlar för dig som anmäler ditt intresse att bli värdfamilj är de uppgifter du lämnar till oss, normalt ditt och dina familjemedlemmars namn, din e-mailadress, din hemadress, födelsedatum, telefonnummer, yrke, arbetstider och kontonummer. Vi behandlar i tillämpliga fall även uppgifter om dina barns ålder, religionstillhörighet, om någon i hushållet har några allvarliga sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykiska problem, om det finns några husdjur i hushållet samt övrig information som du har lämnat till oss i samband med din ansökan rörande exempelvis boendeform.

Vi hanterar även uppgifter om de önskemål du lämnat kopplat till din ansökan om att bli värdfamilj, så som hur många av STS studenter du kan tänka dig att ta emot samtidigt, om du accepterar att studenter som bor hos dig kräver specialkost mm.

Uppgifterna behandlas i syfte att hantera och administrera din anmälan som värdfamilj och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som värdfamilj samt den eller de av STS studenter som ska bo eller bor hos dig. Uppgifter om din eller någon familjemedlems sjukdomar, funktionsnedsättningar, psykiska problem, samt religionstillhörighet behandlas för att vi på bästa sätt ska kunna tillgodose era individuella behov och matcha dessa mot en lämplig student.

I enlighet med de ovan angivna syftena kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners, så som lokala agenter samt banker för utbetalning av ersättning för de studenter ni tar emot. I vissa länder kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till de lokala myndigheterna för att det är ett krav för att du och din familj ska få vara värdfamilj (exempelvis i USA till U.S. Department of State).

Vi använder oss av IT-leverantörer som kan komma att lagra dina uppgifter även utanför EU, i USA. Genom att godkänna denna policy samtycker du till att dina personuppgifter överförs till USA för lagring där.


DSC_2750.jpg DSC_2750.jpg

Kostnadsfri studievägledning

Har du frågor om studier utomlands med STS? Välkommen att boka en kostnadsfri studievägledning på något av våra kontor eller över telefon.

8-Telephone-Call-AdobeStock_103504270.jpg 8-Telephone-Call-AdobeStock_103504270.jpg

Låt oss ringa dig

Om du har några frågor eller vill ha personlig kontakt – fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig så snart vi kan (se våra telefontider nedan).


Frågor & Svar

 • Varför ska jag studera utomlands och vad får jag ut av det?

  Utlandsstudier skiljer dig från mängden. Det vässar ditt CV och ger dig värdefulla erfarenheter på ett mer personligt plan. Du kommer att stärka ditt självförtroende, träna upp din sociala kompetens, men även visa dina framtida arbetsgivare att du är en person som vill, vågar och har ambitioner. Dina språkkunskaper kommer dessutom att förbättras avsevärt, och den internationella omgivningen kommer att ge dig möjlighet att skapa ett världsomspännande kontaktnät som kan bli värdefullt i din framtida karriär. Inte att förglömma alla fantastiska äventyr och minnen utomlandsstudier ger!

  Läs mer: Våra studenters bloggar

 • Jag är redo att ansöka – hur gör jag?

  STS gör processen enkel för dig – från det ögonblick du hittar din drömutbildning ända till din avresa. Ditt första steg är att ansöka direkt på vår hemsida:

  • När ansökan kommit in bokar vi in en tid för avstämning
  • Efter avstämningen skickar vi ut vår ansökningsavgift.
  • När ansökningsavgiften är betalad så skickar vi ut skolans ansökningshandlingar till dig tillsammans med en första delbetalning om 5 000 SEK
  • Du fyller i alla dokument och skickar in till oss
  • Vi ser över dokumentet och skickar sedan dessa till skolan
  • Skolan handlägger din ansökan, räkna med svar inom 1-4 veckor
  • Svar från skolan, dags att söka CSN 
  • Tid att söka visum (om det behövs för det land du ska till)
  • Försäkring och flygbiljett
  • Avresemöte (ca 1-2 månader innan avresa)
  • Mer information om boende
  • Dags för avresa

  Kontakta oss gärna om du vill ställa några frågor innan du ansöker.

  Läs mer: Så här ansöker du

 • Kan jag söka studiemedel från CSN?

  Absolut! Alla STS utbildningar och de skolor vi samarbetar med är godkända av CSN. Vi på STS guidar och hjälper dig genom hela processen. CSN bedömer varje studiemedelsansökan individuellt och totalbeloppet varierar beroende på land och skola.

  En enkel förklaring kring hur det fungerar med CSN är att du kommer att få 2 typer av utbetalningar som fördelas ut under studietiden. Man får en större klumpsumma inför varje termin (merkostnadslån för undervisningsavgift) och sedan månadsutbetalningar under de månaderna som man har skola (bidrag/merkostnadslån för utlandsstudier/studielån). Man kan även ta extra lån för flygbiljetter och försäkring. 

  Läs mer: CSN – Studiemedel

 • Kan jag söka stipendier för utlandsstudier med STS?

  Ja, du har möjlighet att söka stipendium för utlandsstudier med STS. Vi har även samlat lite tips och råd för dig som är intresserad av att söka stipendier på länken nedan.

  Här kommer några snabba tips: 

  • Fråga om stipendieböcker på ditt lokala bibliotek
  • Kolla med din kommun om de delar ut stipendier
  • Tidigare skola om de erbjuder stipendier för vidarestudier utomlands

  Läs mer: Stipendier

 • Hur fungerar det med boende?

  Med STS Study Abroad Plus ingår boendet din första termin. Oftast är det studentboende i dubbelrum i delad lägenhet som ingår. Ibland kan det vara boende på skolans egna campus. I Australien är det vanligt att man får ett enkelrum. Vill man bo kvar sin andra termin så har man ofta möjlighet att förlänga med oss.